Hilaire MATHYS

15 gennaio 1933 - 9 marzo 2022 - Champlan